Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Uitleg en aanvulling van testamenten (JBN 2012/14)

LinkedIn
08-03-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. J.J.M. Grapperhaus

De auteur bespreekt in deze bijdrage de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 25 mei 2011, LJN BQ6199. In de zaak die voor de rechtbank speelde, had erflater een vereniging voor 2/30ste gedeelte van zijn nalatenschap tot erfgenaam benoemd. Ten tijde van het overlijden van erflater bleek de betreffende vereniging ontbonden wegens het niet meer aanwezig zijn van bekende baten. Door middel van uitleg van het testament werd in de plaats van de vereniging een stichting met een vergelijkbaar doel gesteld, nu de rechtbank het waarschijnlijk achtte dat erflater, indien hij op de hoogte zou zijn geweest van de ontbinding van de vereniging, zijn testament zou hebben gewijzigd, in die zin dat de stichting als erfgenaam zou zijn benoemd.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin