Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het lekkende dak van art. 9 SW 1956 (II, slot) (WPNR 2012/6921)

LinkedIn
19-03-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. W.R. Kooiman

Bij toepassing van de wettelijke verdeling krijgen de kinderen een onderbedelingsvordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is in beginsel opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende en komt dan als schuld in mindering op diens nalatenschap. Door op de vordering een rente bij te schrijven, wordt de vordering van de kinderen hoger. Dit leidt tot een kleinere nalatenschap van de langstlevende en daarmee tot minder erfbelasting bij diens overlijden. Door een hoge rente bij te schrijven, kan dus erfbelasting worden bespaard. Tot 1 januari 2010 werd de bijschrijving van rente fiscaal op geen enkele wijze beperkt. Enerzijds was het daardoor mogelijk jaarlijks een zeer hoge rente bij te schrijven, anderzijds bestond discussie over het antwoord op de vraag of bij een rente van meer dan zes procent samengesteld de onderbedelingsvordering boven het nominale bedrag moest worden gewaardeerd (wat tot extra heffing zou kunnen leiden bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot). Met ingang van 1 januari 2010 heeft de wetgever in art. 9 Succ.w. een bepaling opgenomen om deze problematiek te regelen. In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de werking van dit artikel.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin