Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De Verordening IPR-erfrecht in wording (WPNR 2012/6924)

LinkedIn
03-04-2012 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. P. Vlas

In deze bijdrage wordt nader ingegaan op het voorstel 'voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring'. De onderhandelingen over dit voorstel zijn nog gaande. Op welk moment de verordening tot stand komt en in werking zal treden, is thans nog niet te zeggen, maar duidelijk is wel dat de Erfrechtverordening eraan komt en dat deze verordening wellicht in de loop van 2013 van toepassing zal worden. Tussen de datum van inwerkingtreding en de datum waarop de verordening van toepassing zal worden, ligt meestal minimaal één jaar. Om aan te geven wat voor nieuws deze verordening voor het Nederlandse IPR brengt, wordt in deze bijdrage ook ingegaan op het geldende Nederlandse IPR-erfrecht.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin