Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Nietigheid van uiterste wilsbeschikkingen wegens strijd met goede zeden of openbare orde (Tijdschrift Erfrecht 2012/2)

LinkedIn
10-04-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. J.L.D.J. Maasland

In deze bijdrage verkent de auteur de grenzen die de wet in het belang van de goede zeden en de openbare orde stelt aan de testeervrijheid. Naar de mening van de auteur dient de testeervrijheid – een belangrijk uitgangspunt van het erfrecht – zo veel mogelijk te worden gerespecteerd. De beperkingen die art. 4:44 en 4:45 lid 1 BW in het belang van de goede zeden en de openbare orde aan de testeervrijheid stellen, dienen volgens hem dan ook restrictief te worden uitgelegd. Of een bepaalde uiterste wilsbeschikking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is naar de mening van de auteur primair aan de rechter. De notaris dient zich terughoudend op te stellen bij zijn beoordeling of hij in dit verband gehouden is dienst te weigeren.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin