Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Geen schenking zonder verarming – geen verarming bij verdeling conform meerwaardeclausule (FTV 2012/20)

LinkedIn
23-04-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. S.M. Olde Bijvank

De Hoge Raad heeft zich in het verleden meerdere keren uitgelaten over de vraag of het (niet) opnemen van een meerwaardeclausule tot een (belastbare) schenking kan leiden. Ook het Hof 's-Hertogenbosch heeft zich recent over deze vraag gebogen. In de zaak die op 20 januari 2011, LJN BQ2845, voor het hof speelde, nam de inspecteur het standpunt in dat bij de verkoop van een stuk grond door moeder aan zoon, waarbij een meerwaardeclausule werd overeengekomen, een belastbare schenking kon worden geconstateerd op grond van (het huidige) art. 1 lid 7 Succ.w. Het Hof 's-Hertogenbosch was het hier, in navolging van de Rechtbank Breda, niet mee eens. In deze bijdrage gaat de auteur eerst in op de uitspraak van het hof en gaat zij vervolgens na of deze uitspraak in lijn is met de eerder gewezen arresten van de Hoge Raad.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin