Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Wil de echte partner opstaan? (VFP 2012/5)

LinkedIn
25-04-2012 | Categorie: Literatuur

Drs. P.J.M. Meertens

Sinds 1 januari 2011 is in art. 5a AWR een basispartnerbegrip opgenomen. Als partner wordt aangemerkt de echtgenoot en de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de belastingplichtige een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en met wie hij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland. De afzonderlijke heffingswetten kunnen vervolgens met betrekking tot het partnerbegrip nadere voorwaarden opnemen. Voor de Successiewet is dat al gebeurd per 1 januari 2010 (art. 1a Succ.w.). Voor de inkomstenbelasting is dat gebeurd per 1 januari 2011 en is dit gewijzigd per 1 januari 2012 (art. 1.2 Wet IB 2001). In deze bijdrage gaat de auteur in op de veranderingen per 1 januari 2012 en tracht hij te doorgronden wat de effecten zijn als in een jaar meerdere personen kwalificeren als fiscaal partner, zowel voor de inkomstenbelasting als de Successiewet.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin