Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Een natuurlijke verbintenis? (VFP 2012/5)

LinkedIn
25-04-2012 | Categorie: Literatuur

Drs. J.E. van den Berg

Van een natuurlijke verbintenis is sprake als iemand een dringende morele verplichting voelt een ander te bevoordelen, terwijl naleving hiervan door die ander niet rechtens afdwingbaar is (art. 6:3 BW). Om te voorkomen dat dergelijke natuurlijke verbintenissen worden gebruikt om zonder heffing van schenkbelasting vermogen over te hevelen is in art. 1 lid 7 Succ.w. een fictie opgenomen. Onder schenking wordt ook verstaan de voldoening aan een natuurlijke verbintenis. Omdat heffing bij reële gevallen van een natuurlijke verbintenis niet wenselijk is, geeft art. 33 sub 12° Succ.w. een vrijstelling aan reële gevallen. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet er een 'reële, dringende morele verplichting' bestaan. In deze bijdrage gaat de auteur in op de juridische en fiscale inhoud van het begrip 'natuurlijke verbintenis' en maakt hij inzichtelijk wanneer hiervan sprake is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin