Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bestrijding Edelweissroute: oplossing voor een niet bestaand probleem? (FBN 2012/23)

LinkedIn
27-04-2012 | Categorie: Literatuur

A. van Eijsden

Met ingang van 1 januari 2012 zijn maatregelen getroffen ter bestrijding van de zogenoemde Edelweissroute. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van de executeur. In deze bijdrage gaat de auteur eerst beknopt in op de aansprakelijkheidsregelingen in de Invorderingswet. Vervolgens zoomt hij in op de aansprakelijkheid van de executeur en de rangorde die bestaat tussen de aansprakelijkheid van de erfgenamen, de mede-erfgenamen en die van de executeur. Voorts gaat de auteur in op de per 1 januari 2012 ingevoerde disculpatiemogelijkheid van de executeur en de gevolgen daarvan voor de reikwijdte van zijn aansprakelijkheid.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin