Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Edelweisswetgeving: einde aan de geheimhoudingsplicht van de belastingadviseur (FBN 2012/25)

LinkedIn
27-04-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J. Janssen

In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan de zogenoemde Edelweisswetgeving. Per 1 januari 2012 zijn twee wetswijzigingen ingevoerd die verandering brengen in het informatieverkeer tussen burger en fiscus. De eerste wetswijziging ziet op het zelfstandig corrigeren van een eerder ingediende aangifte, wanneer een belastingplichtige erachter komt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn. De tweede wetswijziging regelt het inzagerecht van een erfgenaam in bij de Belastingdienst berustende, voor zijn belastingheffing van belang zijnde, stukken. Daarnaast is in bepaalde gevallen de navorderingstermijn voor de erfbelasting onbeperkt geworden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin