Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Vermogensdeling bij echtscheiding (VFP 2012/6)

LinkedIn
29-05-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. M. Veenstra en mr. V. Wegter

Het huwelijksvermogensrecht is sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1838 aan verandering onderhevig geweest. In deze bijdrage staan de auteurs stil bij enkele belangrijke wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder bij de meest recente wetswijziging van 1 januari 2012. Door de nieuwe wet is er, anders dan beoogd bij de indiening van het wetsvoorstel, geen fundamentele wijziging in het wettelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen aangebracht. Om die reden zijn huwelijkse voorwaarden voor wie zijn huwelijksgoederenregime anders wil regelen, nog steeds noodzakelijk. Tijdens het huwelijk wordt over het algemeen echter weinig stilgestaan bij de inhoud van de huwelijkse voorwaarden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin