Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Voldoet Nederland aan de aanbeveling van de Europese Commissie op het gebied van de grensoverschrijdende erfbelasting? (WPNR 2012/6934)

LinkedIn
11-06-2012 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. F. Sonneveldt en mr. M. de L. Monteiro

Op 15 december 2011 is door de Europese Commissie een uitgebreid pakket aan maatregelen gepresenteerd om oplossingen aan te dragen voor de problematiek van de grensoverschrijdende erfbelasting. Het pakket bevat onder andere de Aanbeveling van de commissie van 15 december 2011 betreffende voorkoming voor dubbele belasting van nalatenschappen. In deze Aanbeveling wordt toegelicht hoe lidstaten maatregelen kunnen nemen of verbeteren ter voorkoming van dubbele of meervoudige belasting als gevolg van de heffing van erfbelasting door twee of meer lidstaten. De Aanbeveling bevat een aantal voorkomingsprincipes waarbij een rangorde is gecreëerd voor het verlenen van voorkoming in gevallen waarin twee of meer lidstaten belasting heffen over dezelfde nalatenschap. In deze bijdrage lichten de auteurs deze voorkomingsprincipes toe en bezien zij of de Nederlandse regelgeving in overeenstemming is met deze principes.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin