Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Art. 11 lid 2 SW 1956 geldt niet voor economen (FTV 2012/31)

LinkedIn
18-06-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. J.C. van Straaten

De tweede volzin van art. 11 lid 2 Succ.w. luidt: "Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing (...) op goederen waaromtrent door de erflater een verplichting tot levering is aangegaan en de levering plaatsvindt bij overlijden of een daarmee verband houdend tijdstip." Deze zin is per 1 januari 2010 toegevoegd om het lek te dichten dat HR 6 juni 2008, LJN BB3392 aan het licht had gebracht. De vraag is of deze zin mede betrekking heeft op economische eigendomsoverdrachten. De auteur geeft in deze bijdrage aan waarom dat volgens hem niet het geval is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin