Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind (Tijdschrift Erfrecht 2012/3)

LinkedIn
20-06-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. J.H.M. ter Haar

In deze bijdrage wordt een zaak besproken, die op 11 april 2012 speelde voor het Hof 's-Gravenhage (zaaknummer 200.095.837/01). In de betreffende zaak is het erfdeel van een minderjarig kind door de testateur onder bewind gesteld. Een ander dan de gezaghebbende ouder is tot testamentair bewindvoerder benoemd en het bewind duurt voort tot het kind 22 jaar is. De testateur heeft het ouderlijk vruchtgenot niet uitgesloten, maar heeft de bewindvoerder in algemene bewoordingen de bevoegdheid gegeven de uitkering van rente aan de rechthebbende uit te stellen tot het einde van het bewind. De vraag is nu: hoe verhoudt deze bevoegdheid zich tot het recht van de ouder op ouderlijk vruchtgenot? Naar het oordeel van het hof is de rente niet opeisbaar zolang deze niet door de bewindvoerder aan het minderjarige kind wordt uitgekeerd. De gezaghebbende ouder maakt hierdoor geen aanspraak op de vruchten. De auteur geeft in deze bijdrage aan waarom hij het niet eens is met het oordeel van het hof.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin