Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Analogische toepassing van bepalingen betreffende de gemeenschap op de vaststelling van de geldvordering in het kader van de wettelijke verdeling van de nalatenschap (WPNR 2012/6935)

LinkedIn
20-06-2012 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. S. Perrick

Als gevolg van de wettelijke verdeling ex art. 4:13 BW ontstaat er geen gemeenschap van nalatenschap. De langstlevende verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap en ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de langstlevende, overeenkomende met de waarde van zijn erfdeel. De bepalingen van titel 3.7 BW en de procesrechtelijke uitwerking daarvan in titel 3.2 Rv zijn daardoor in beginsel niet van toepassing. De wetgever heeft echter bepaald dat een aantal van deze bepalingen van overeenkomstige toepassing is op de vaststelling van de omvang van de geldvordering. In deze bijdrage onderzoekt de auteur in hoeverre dat het geval is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin