Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Onevenwichtige pensioenwetgeving: synchroniseren en herijken van begin en eind (WPNR 2012/6936)

LinkedIn
25-06-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. F.M.H. Hoens en prof. mr. F.W.J.M. Schols

Op 1 januari 2012 is de derde tranche van de vernieuwing van het huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de vervroeging van het tijdstip waarop de gemeenschap wordt ontbonden (art. 1:99 BW). Deze vervroeging van de ontbinding roept de vraag op of de wijziging ook gevolgen heeft, dan wel zou moeten hebben, voor de periode waarover volgens de wet bij scheiding ouderdoms- of partnerpensioen moet worden verevend of gedeeld. De beantwoording van die vraag plaatsen de auteurs in deze bijdrage in een breder kader. Zij gaan in op het feit dat de Pensioenwet en Wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet op elkaar zijn afgestemd en op de consequenties daarvan voor de periode waarop de verevening of deling ziet.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin