Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Successiewetgeving met betrekking tot schenken en erven in Zwitserland (KWEP 2012/2)

LinkedIn
09-07-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. X.G.D.J. van Pelt

In Zwitserland komt de fiscale wetgeving gedecentraliseerd tot stand. Dat betekent dat zowel op federaal, kantonnaal als gemeentelijk niveau heffingsmogelijkheden kunnen ontstaan. Op dit moment kent Zwitserland nog geen federale successiewetgeving. De meeste kantons hebben wel een successiewetgeving, maar kennen dikwijls uitgebreide vrijstellingen voor langstlevenden en kinderen. Voorzover deze vrijstellingen niet van toepassing zijn, gelden over het algemeen lage tarieven. Een aantal gemeenten heeft vervolgens de mogelijkheid om bijkomende belastingen te heffen op schenkingen en verervingen. Op 16 augustus 2011 is een volksinitiatief ingediend met als doel het invoeren van een federale successiewetgeving ter vervanging van de huidige kantonnale en gemeentelijke heffing. In deze bijdrage besteedt de auteur kort aandacht aan het Zwitserse schenkings- en erfrecht. Daarna gaat hij in op de huidige fiscale regelgeving en de voorgenomen wetswijziging in Zwitserland.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin