Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Tenuitvoerlegging van een executoriale titel strekkende tot betaling van een schuld van de nalatenschap (WPNR 2012/6938)

LinkedIn
16-07-2012 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. S. Perrick

Schuldeisers van de nalatenschap kunnen hun vorderingen verhalen op de goederen van de nalatenschap (art. 4:184 lid 1 BW). Door de tenuitvoerlegging van een executoriale titel kan de verschuldigde prestatie worden afgedwongen. In deze bijdrage behandelt de auteur de vraag wie de gedaagde(n) dient/dienen te zijn in de procedure die tot het vonnis moet leiden dat ten uitvoer kan worden gelegd op een goed van de nalatenschap en op welke wijze het exploot van dagvaarding aan de erfgenamen dient te worden betekend. Daarbij wordt een aantal gevallen onderscheiden, waaronder het geval dat er een executeur in functie is en het geval dat de nalatenschap overeenkomstig de wet wordt vereffend. Een tweede vraag die in deze bijdrage aan de orde komt, is onder welke voorwaarden het vonnis ook ten uitvoer kan worden gelegd op goederen behorende tot het 'overig vermogen' van een erfgenaam als bedoeld in art. 4:184 lid 2 BW, of in de terminologie van art. 4:223 lid 2 BW op de 'persoonlijke goederen' van een erfgenaam, die met zijn gehele vermogen aansprakelijk is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin