Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Van een gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. Schenking of geen schenking? (WPNR 2012/6940)

LinkedIn
13-08-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. M.A.M. van Steensel

In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan de schenkingsproblematiek bij een overgang van een wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. Als bij het maken van de huwelijkse voorwaarden de bestaande huwelijksgemeenschap ongelijk wordt verdeeld, is daarbij in beginsel sprake van een belastbare schenking. In geval van spijtoptanten kan echter tot op zekere hoogte worden getwijfeld aan de aanwezigheid van een schenking. Het vrijgevigheidsvereiste speelt in dat verband een belangrijke rol. Om onzekerheid op dit punt weg te nemen, heeft de minister van Financiën in zijn besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden geen schenkbelasting zal worden geheven bij de overgang naar huwelijkse voorwaarden. Bij een aantal van deze voorwaarden kunnen kanttekeningen worden geplaatst. Het gaat daarbij volgens de auteur met name om het vereiste dat iedere gemeenschap van goederen moet worden uitgesloten en de door de Minister gestelde driejaarstermijn.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin