Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903

Vermindering van (quasi-)legaten; een terrein vol voetangels en klemmen (Tijdschrift Erfrecht 2012/4)

LinkedIn
21-08-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. P.C. van Es

In art. 4:120 BW wordt een regeling getroffen ten aanzien van de vermindering van legaten. Art. 4:127 BW geeft een nadere regeling ten aanzien van de vermindering van een bepaald soort quasi-legaat, te weten de begunstiging bij een sommenverzekering. In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan het doel en de strekking van de regeling van vermindering van legaten en beziet hij in hoeverre de regeling ook daadwerkelijk aan haar doel beantwoordt. Vervolgens kijkt de auteur – mede aan de hand van de uitspraak van het Hof Amsterdam van 27 september 2011, LJN BT8650 – naar de uitwerking van de regeling van art. 4:127 BW.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin