Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Ontwikkelingen IPR: huwelijksvermogensrecht (2007-2011) (II, slot) (WPNR 2012/6943)

LinkedIn
24-09-2012 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. P. Vlas en mr. F. Ibili

In deze tweedelige bijdrage geven de auteurs een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van het internationale huwelijksvermogensrecht in de jaren 2007-2011. Het is vooral lagere rechtspraak die wordt besproken, omdat uitspraken van de Hoge Raad op dit terrein schaars zijn. Bij de Hoge Raad is het internationale huwelijksvermogensrecht in deze periode zes keer aan de orde gekomen, waarvan in vijf  gevallen verkort uitspraak is gedaan met toepassing van art. 81 RO, omdat de klacht niet tot cassatie kon leiden en niet noopte tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Eén uitspraak vormt hierop een uitzondering, namelijk HR 24 juni 2011, LJN BQ1696.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin