Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verknochtheid en verdeling van schulden (VFP 2012/10)

LinkedIn
01-10-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.W.J. Ebben

De auteur bespreekt in deze bijdrage het arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2012, LJN BV1749. Ons hoogste rechtscollege heeft in dit arrest een belangwekkende uitspraak gedaan over de vraag of bepaalde schulden op een bijzondere wijze aan één van de echtgenoten verknocht zijn (art. 1:94 lid 3 BW), dan wel of die schulden op een andere wijze buiten de gebruikelijke wijze van verdeling vallen, zoals voorgeschreven in art. 1:100 BW.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin