Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding en de toepassing van artikel 10 SW 1956 (FBN 2012/55)

LinkedIn
19-10-2012 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

In FBN 2012/43 heeft Stubbé (onder andere) aandacht gevraagd voor het standpunt dat inspecteurs schijnen in te nemen met betrekking tot een niet uitgevoerd verrekenbeding. Omdat de verrekeningsplichtige niet jaarlijks 6% rente betaalt aan de verrekeningsgerechtigde, zou hij het genot hebben behouden van de schuldig erkende bedragen en bij zijn overlijden zou dit leiden tot toepassing van art. 10 SW. In deze bijdrage gaat de auteur in op de vraag of dit rechtens juist is. Voor zij hier aan toekomt, gaat zij eerst in op de schuldigerkenning niet uit vrijgevigheid.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin