Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Bijzonderheden bij waardering woning; keuze peildatum WOZ, serviceflat en op grond van last bewoonde woning (FBN 2012/56)

LinkedIn
19-10-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. L.E. Welkers en mr. T.F.H. Reijnen

Sinds 1 januari 2010 worden onroerende zaken die in gebruik zijn als woning voor de heffing van schenk- en erfbelasting in aanmerking genomen voor de WOZ-waarde (art. 21 lid 5 SW). De betekenis van dit waarderingsvoorschrift voor de praktijk wordt steeds duidelijker. In deze bijdrage behandelen de auteurs enkele bijzonderheden op het gebied van de waardering van woningen die worden verkregen krachtens erfrecht. Het betreft onder meer de mogelijkheid voor verkrijgers om te kiezen voor een WOZ-waarde vastgesteld naar peildatum 1 januari van het jaar waarin de verkrijging plaatsvindt, beleid op het gebied van waardering van serviceflats en recente uitspraken van het Hof ’s-Gravenhage en de Rechtbanken Haarlem en ’s-Gravenhage.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin