Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Hypotheek, levensverzekering en niet-uitgevoerde periodieke verrekenbedingen. Welke verrekeningsmaatstaf hanteert de Hoge Raad eigenlijk? (JBN 2012/54)

LinkedIn
08-11-2012 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. W.M.A. Kalkman en mr. P. Zijdenbos

In huwelijkse voorwaarden is vaak een zogenoemd periodiek verrekenbeding opgenomen. Als later bij echtscheiding blijkt dat het beding niet is uitgevoerd, ontstaan er problemen. Aan het beding moet dan alsnog uitvoering worden gegeven. De Hoge Raad heeft in een reeks arresten uitgewerkt hoe invulling moet worden gegeven aan een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding. De toepassing van deze regels in het geval een levensverzekering door één van de echtelieden is gesloten waarvan de premiebetaling is geschied ten laste van te verrekenen inkomsten, is daarbij ook aan de orde gekomen. De auteurs vragen zich af of de waarderingsmaatstaf die de Hoge Raad toepast voldoende duidelijk is. In dit artikel lichten zij hun visie toe.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin