Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De kunstregeling in de Successiewet 1956 (VFP 2012/12)

LinkedIn
30-11-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. drs. B.B.A. de Kroon

In deze bijdrage bespreekt de auteur de kunstregeling van art. 67 lid 3 SW. Deze regeling houdt, kort gezegd, in dat belastingplichtigen de door hen verschuldigde erfbelasting onder bepaalde voorwaarden kunnen voldoen in natura, namelijk door de overdracht van een kunstwerk van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. Daarbij wordt een bedrag in aanmerking genomen van 120% van de waarde van het overgedragen kunstwerk. Geconcludeerd wordt dat de regeling nog steeds goed lijkt te passen binnen het huidige cultuurbeleid. Betere aansluiting op de doelstelling van de regeling zou kunnen worden gerealiseerd door de regeling uit te breiden. De auteur bespreekt in deze bijdrage hoe de verruiming van de kunstregeling naar een cultuurregeling zou kunnen plaatsvinden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin