Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Afgezonderd particulier vermogen en toerekening aan meerdere personen (I) (WPNR 2013/6959)

LinkedIn
28-01-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. A. de Leeuw

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland een regeling voor afgezonderd particulier vermogen (APV). Bij toepassing van de APV-regeling zal het veelvuldig voorkomen dat het APV-vermogen wordt toegerekend aan meerdere personen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de inbrenger overlijdt en hij meerdere erfgenamen achterlaat, aan wie het APV-vermogen vervolgens pro rata wordt toegerekend. Daarnaast is het mogelijk dat vermogen in één APV wordt ingebracht door meerdere personen, zij het dat deze situatie zich vermoedelijk aanmerkelijk minder vaak zal voordoen. De inbreng van vermogen door meerdere personen en de toerekening van APV-vermogen aan meer dan één persoon kunnen gevolgen hebben voor zowel de inkomstenbelasting als de schenkbelasting. In het eerste deel van deze bijdrage gaat de auteur op deze gevolgen in. Daarbij wordt ook een van de wettekst afwijkende interpretatie van de wetgever van art. 17 SW besproken.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin