Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Afgezonderd particulier vermogen en toerekening aan meerdere personen (II, slot) (WPNR 2013/6960)

LinkedIn
04-02-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. A. de Leeuw

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland een regeling voor afgezonderd particulier vermogen (APV). Bij toepassing van de APV-regeling zal het veelvuldig voorkomen dat het APV-vermogen wordt toegerekend aan meerdere personen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de inbrenger overlijdt en hij meerdere erfgenamen achterlaat, aan wie het APV-vermogen vervolgens pro rata wordt toegerekend. Daarnaast is het mogelijk dat vermogen in één APV wordt ingebracht door meerdere personen, zij het dat deze situatie zich vermoedelijk aanmerkelijk minder vaak zal voordoen. De inbreng van vermogen door meerdere personen en de toerekening van APV-vermogen aan meer dan één persoon kunnen gevolgen hebben voor zowel de inkomstenbelasting als de schenkbelasting. In het eerste deel van deze bijdrage (zie WPNR 2013/6959) ging de auteur op deze gevolgen in. Daarbij werd ook een van de wettekst afwijkende interpretatie van de wetgever van art. 17 SW besproken. Bij deze interpretatie is sprake van inconsistentie van de voor de inkomstenbelasting en schenkbelasting gehanteerde uitgangspunten. In dit tweede deel schetst de auteur de contouren van een alternatief systeem van toerekening, waarbij deze inconsistentie zich niet voordoet en dat naar haar mening ook beter aansluit bij de gedachte achter de APV-regeling.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin