Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit – Over (on)gelijkheid en ‘fair balance’ (WPNR 2013/6961)

LinkedIn
11-02-2013 | Categorie: Literatuur

Drs. B.M. van der Sar

Diverse rechtbanken hebben de afgelopen periode tegenstrijdige uitspraken gedaan inzake de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). Naar aanleiding van deze uitspraken gaat de auteur in deze bijdrage eerst in op het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving en de ruime beoordelingsvrijheid (‘wide margin of appreciation’) die de wetgever heeft. Vervolgens komt het beginsel van ‘fair balance’ uit art. 1 van het Eerste Protocol EVRM aan de orde en wordt in vogelvlucht ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de BOR en de totstandkoming van het percentage van de vrijstelling. Daarna toetst de auteur de BOR aan zowel het gelijkheidsbeginsel als aan het beginsel van ‘fair balance’ en gaat hij in op de verschillende rechtbankuitspraken.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin