Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

De vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit – Over (on)gelijkheid en ‘fair balance’ (WPNR 2013/6961)

LinkedIn
11-02-2013 | Categorie: Literatuur

Drs. B.M. van der Sar

Diverse rechtbanken hebben de afgelopen periode tegenstrijdige uitspraken gedaan inzake de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). Naar aanleiding van deze uitspraken gaat de auteur in deze bijdrage eerst in op het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving en de ruime beoordelingsvrijheid (‘wide margin of appreciation’) die de wetgever heeft. Vervolgens komt het beginsel van ‘fair balance’ uit art. 1 van het Eerste Protocol EVRM aan de orde en wordt in vogelvlucht ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de BOR en de totstandkoming van het percentage van de vrijstelling. Daarna toetst de auteur de BOR aan zowel het gelijkheidsbeginsel als aan het beginsel van ‘fair balance’ en gaat hij in op de verschillende rechtbankuitspraken.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin