Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De uitdrukking ‘staaksgewijs’ in art. 4:12 lid 2 BW (WPNR 2013/6961)

LinkedIn
11-02-2013 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W. Breemhaar

Art. 4:12 lid 2 BW bepaalt dat zij die bij plaatsvervulling erven, staaksgewijs worden geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen. De bepaling sluit aan bij die van art. 4:10 lid 2 BW. Volgens deze bepaling worden de afstammelingen van een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder van de erflater bij plaatsvervulling geroepen. Laatstbedoelde personen behoren zelf tot de personen die – met inachtneming van de in art. 4:10 lid 1 BW bedoelde volgorde – uit eigen hoofde als erfgenaam opkomen. Raadpleging van de handboeken leert dat deze in het algemeen ten aanzien van de uitdrukking ‘staaksgewijs’ betrekkelijk summier zijn. Voor de auteur derhalve voldoende reden om de betekenis ervan toe te lichten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin