Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Erfgenaam als legitimaris; enige knelpunten (WPNR 2013/6963)

LinkedIn
25-02-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. P.C. van Es

In de zaak die aanleiding gaf tot de uitspraak van het Hof Arnhem van 3 april 2012, LJN BW4917, deed zich een geval voor waarin een beneficiair aanvaardende erfgenaam zich beriep op zijn legitieme portie in verband met een vermeende gift aan een mede-erfgenaam. Naar aanleiding van deze uitspraak gaat de auteur in deze bijdrage nader in op de rol die schulden van de erflater spelen bij de mogelijkheid om in te korten op een gift. Deze problematiek speelt niet alleen als de legitimaris tevens erfgenaam is, maar ook als hij onterfd is. Vervolgens stelt de auteur een aantal problemen aan de orde die wel specifiek betrekking hebben op de situatie waarin de legitimaris zijn hoedanigheid van legitimaris verenigt met die van erfgenaam. De wetgever lijkt deze gevallen niet volledig te hebben doordacht.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin