Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Fiscale aspecten van de onzakelijke lening in familieverband (Vp-bulletin 2013/3)

LinkedIn
29-03-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. E. Alink

Indien een ouder een geldlening verstrekt aan zijn kind heeft dat doorgaans geen bijzondere fiscale gevolgen. De vordering wordt bij de ouder in aanmerking genomen in box 3. Voor belastingheffing bij de ouder is de besteding van de door de geldlening verkregen middelen door het kind in beginsel niet van belang. Bij het kind is sprake van een in box 3 vallende schuld. Dit laatste is slechts anders indien het kind de geldlening heeft gebruikt voor de financiering van de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de financiering van een onderneming of de financiering van een pakket aandelen dat bij het kind in box 2 in de belastingheffing wordt betrokken. Indien de geldlening niet onder zakelijke voorwaarden is aangegaan kunnen afwijkende gevolgen aan de orde zijn. Op deze gevolgen wordt in dit artikel nader ingegaan.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin