Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Beschouwingen over de gebondenheid van de belastingdienst aan het standpunt dat partijen als juist aanvaarden bij de toepassing van de Successiewet 1956 (WPNR 2013/6968)

LinkedIn
04-04-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. J.B. Vegter

Als partijen een door hen ingenomen standpunt ten aanzien van een geschil of onzekerheid met betrekking tot hun rechtsverhouding als juist aanvaarden, zullen zij geneigd zijn te veronderstellen dat de Belastingdienst dit standpunt zal volgen. Dit is met name het geval bij de toepassing van de Successiewet. Erfbelasting en schenkbelasting worden immers geheven naar aanleiding van een éénmalige gebeurtenis en dan is het in beginsel wenselijk dat de Belastingdienst hetgeen tussen partijen geldt als uitgangspunt neemt voor de heffing. De vraag is echter in hoeverre de Belastingdienst is gebonden aan een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst. De auteur geeft in deze bijdrage het antwoord.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin