Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Actualiteiten bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (Tijdschrift Erfrecht 2013/2)

LinkedIn
11-04-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. K.M.L.L. van de Ven

De Rechtbank Breda heeft op 13 juli 2012 geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel als bedoeld in art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de Belastingdienst veel bezwaarschriften van belastingplichtigen ontvangen, die gericht zijn tegen de aanslagen erf- en schenkbelasting. In verband hiermee besloot de staatssecretaris van Financiën de massaal-bezwaarprocedure als bedoeld in art. 25a AWR te volgen. Deze procedure houdt in dat de daarvoor in aanmerking komende bezwaren worden aangehouden in afwachting van de uitkomst van een beperkt aantal gerechtelijke procedures. Om de procedures te kunnen voeren heeft de Staatssecretaris zes bezwaarschriften geselecteerd in overleg met de KNB, de EPN en de NOB. In deze proefprocedures staat de vraag centraal of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet zowel vóór als na 1 januari 2010 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. In deze bijdrage gaat de auteur in op de stand van zaken van de proefprocedures. Tevens bespreekt zij een selectie uit de nieuwe onderdelen van het geactualiseerde besluit over de huidige bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M).

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin