Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in SW discriminatoir? De stand van zaken (FBN 2013/18)

LinkedIn
06-05-2013 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. J.P.M. Stubbé

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda een belangwekkende uitspraak gedaan over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (LJN BX3386). Door deze uitspraak werd de Belastingdienst overspoeld met bezwaren tegen de aanslagen schenk- en erfbelasting. In reactie hierop heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om per 23 oktober 2012 de regeling van ‘massaal bezwaar’ als bedoeld in art. 25a AWR van toepassing te verklaren. De regeling van art. 25a AWR houdt in dat de daarvoor in aanmerking komende bezwaren zullen worden aangehouden in afwachting van de uitkomst van een beperkt aantal gerechtelijke procedures. De rechtsvraag waar het hier om gaat, betreft de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet zowel vóór als na 1 januari 2010 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, zoals dat is vastgelegd in art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR. In deze bijdrage wordt de stand van zaken weergegeven en verteld hoe er in de praktijk op wordt gereageerd.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin