Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De aansprakelijkheid van de executeur voor de erfbelasting (VFP 2013/5)

LinkedIn
03-06-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Indien in een testament een executeur wordt benoemd, hoeven niet alle erfgenamen zich met de afwikkeling te bemoeien en kan deze snel en soepel verlopen. Als de executeur tevens tot bewindvoerder wordt benoemd, krijgt hij zelfs grip op de verdeling van de nalatenschap, waardoor de positie van de langstlevende echtgenoot kan worden versterkt. Dit is handig bij de ongedaanmaking van de wettelijke verdeling of als het testament een quasi-wettelijke verdeling inhoudt of sprake is van een vruchtgebruiktestament. De executeur is namelijk met uitsluiting van de erfgenamen bevoegd legaten af te geven, dus ook het vruchtgebruiklegaat ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. Aan de functie van executeur kleven echter niet slechts lusten, maar ook lasten zoals de aansprakelijkheid voor de erfbelasting. In dit artikel gaat de auteur hierop nader in.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin