Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Wie niet weg is, is gezien (VFP 2013/5)

LinkedIn
03-06-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.W.J. Ebben

In oktober 2012 hebben Netwerk Notarissen en het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen het rapport 'Erven zonder financiële zorgen' uitgebracht. In dit rapport is de verkenning opgenomen naar de mogelijkheden om de wet op eenvoudige wijze aan te passen om erfgenamen te beschermen tegen de schulden van een overledene. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft onlangs aangegeven het voorstel van de rapporteurs te willen overnemen om in de wet een bepaling op te nemen voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien – zonder dat hem hiervan een verwijt kan worden gemaakt – met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd. De erfgenaam krijgt alsdan de mogelijkheid om de kantonrechter een machtiging te vragen om de erfenis – voor wat betreft deze nieuwe schuld – beneficiair te aanvaarden. De rapporteurs stellen voor om hierbij aan te sluiten bij art. 4:194 BW. In deze bepaling worden erfgenamen beschermd tegen een testament van de erflater dat later bekend wordt en waardoor zij in een financieel nadeliger positie komen.
In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de valkuilen die negatieve nalatenschappen met zich meebrengen en wat een nietsvermoedende erfgenaam kan doen om zich daartegen te beschermen. Ook bespreekt de auteur de aangekondigde ontwikkelingen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin