Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Inkomstenbelasting en bedrijfsopvolging: recente ontwikkelingen (KWEP 2013/2)

LinkedIn
28-06-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. R.L.M.C. Janssen

In dit artikel bespreekt de auteur een aantal onderwerpen waarmee estate planners te maken kunnen krijgen in het kader van het al dan niet kunnen toepassen van de doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 op een pakket aanmerkelijkbelangaandelen. Na een korte schets van de faciliteiten gaat de auteur in op:

  • enige jurisprudentie met betrekking tot de vraag op welke wijze rekening dient te worden gehouden met latente inkomstenbelastingclaims indien kan worden doorgeschoven;
  • de vraag of een op basis van het nieuwe BV-recht vooraf vormgegeven overnamebeding toepassing van de doorschuiffaciliteit zou kunnen blokkeren;
  • recente ontwikkelingen met betrekking tot het superdividend van art. 4.12a Wet IB 2001 dat uitgekeerd kan worden indien niet kan worden doorgeschoven;
  • de vraag of, indien wordt geschonken met gebruikmaking van de faciliteit van art. 4.17c Wet IB 2001 aan een werknemer, de schenking een onderdeel kan vormen van het met loonbelasting belaste loon van deze werknemer.

Het artikel wordt afgesloten met een korte conclusie en een oproep aan de estate planners in de praktijk.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin