Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Estate planning binnen de Flex-BV (KWEP 2013/2)

LinkedIn
28-06-2013 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en mr. M.A.M. van Steensel

Met ingang van 1 oktober 2012 is de Wet Flex-BV in werking getreden. Als gevolg van deze wet zijn binnen het BV-recht diverse dwingendrechtelijke bepalingen vervallen of vervangen door regelend recht, waardoor de statuten van een BV beter op maat kunnen worden gesneden. In deze bijdrage gaan de auteurs in op de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt voor estate planning, in het bijzonder waar het gaat om de planning van vermogen dat in een BV is ondergebracht. Aan de orde komen de nieuwe mogelijkheden met betrekking tot:

  • stemrecht en de aan aandelen in een Flex-BV verbonden financiële rechten;
  • de governance binnen de BV; en
  • het statutair (en anderszins) afdwingbaar vastleggen van afspraken tussen aandeelhouders.

Tot slot geven de auteurs een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen stemrechtloze aandelen enerzijds en de rechtsfiguur van certificering anderzijds, waarna wordt afgesloten met een conclusie.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin