Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De nietigheid van het testamentaire vervreemdingsverbod (Tijdschrift Erfrecht 2013/3)

LinkedIn
19-06-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. J.L.D.J. Maasland

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2013, LJN BZ4288. Het hof heeft in dit arrest uitspraak gedaan over de vraag of de testamentaire last om een tot de nalatenschap behorende woning niet zonder toestemming van de andere erfgenaam te verkopen, op grond van art. 4:931 BW (oud) – thans art. 4:45 lid 2 BW – voor niet geschreven dient te worden gehouden. Voorts gaat de auteur in dit artikel in op de achtergronden van art. 4:45 lid 2 BW en verkent hij alternatieve mogelijkheden om te bereiken dat bepaalde goederen van de nalatenschap – al dan niet gedurende een bepaalde periode na het overlijden – niet vervreemd kunnen worden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin