Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Uitleg van huwelijkse voorwaarden; een verkenning (WPNR 2013/6980)

LinkedIn
24-06-2013 | Categorie: Literatuur

M. Strutz en mr. E.M.J.M.C. Verhagen

Op 28 november 2003, LJN AK3697, heeft de Hoge Raad aangegeven dat het bij de uitleg van huwelijkse voorwaarden – net als bij de uitleg van andere schriftelijke overeenkomsten – aankomt op de ‘de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’ (de zogenoemde Haviltex-norm). Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in het algemene vermogensrecht kan echter niet langer worden gesproken over ‘dé’ Haviltex-norm. Naar de huidige stand van zaken wordt de norm (aldaar) op twee wijzen benaderd, namelijk op een subjectief-objectieve wijze (de klassieke Haviltex-norm) en op een meer geobjectiveerde wijze (de geobjectiveerde Haviltex-norm). In dit artikel verkennen de auteurs welke benaderingswijze bij de uitleg van huwelijkse voorwaarden in de rechtspraktijk wordt gehanteerd, alsmede welke als uitgangspunt het best passend is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin