Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Een fiscaal schijnhuwelijk (FBN 2013/34)

LinkedIn
25-06-2013 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. B.M.E.M. Schols

In deze bijdrage bespreekt de auteur het arrest HR 15 maart 2013, LJN BY0548. In de zaak die voor de Hoge Raad speelde, hadden twee eigenaren ieder een onverdeeld aandeel in tien onroerende zaken. Om heffing van overdrachtsbelasting te vermijden, gingen zij een geregistreerd partnerschap aan. Na een dag werd het geregistreerd partnerschap ontbonden en gingen de twee eigenaren over tot verdeling van de bijzondere gemeenschap. Zij dachten daarbij gebruik te kunnen maken van art. 3 lid 1 onder b WBR. De Hoge Raad stak daar echter een stokje voor en paste het leerstuk van de fraus legis toe. Volgens ons hoogste rechtscollege was het geregistreerd partnerschap aangegaan voor zo’n korte periode, dat de door de wet aan dit partnerschap verbonden plichten geen reële praktische betekenis konden hebben.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin