Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Samengestelde gezinnen en kinderen (VFP 2013/6)

LinkedIn
01-07-2013 | Categorie: Literatuur

Drs. J.A. Bult

De zogenoemde samengestelde gezinnen – samenlevingsverbanden waarin ten minste één van de partners kinderen uit een vorige relatie heeft – hebben te maken met een veelheid aan (fiscale) regelgeving die niet altijd nauw op elkaar aansluit. Begrippen als (eigen) kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen, adoptie, erkenning, aanverwantschap, bloedverwantschap en een aantal (fictieve) gelijkstellingen van bepaalde begrippen aan elkaar, zoals het pleegkind met een kind, maken de regelgeving voor een leek erg ondoorzichtig. In deze bijdrage gaat de auteur nader in op het partnerbegrip in samenhang met kinderen. Een aantal belangrijke aspecten in de inkomstenbelasting, Successiewet en het erfrecht wordt hierbij aan de orde gesteld. Tevens staat de auteur kort stil bij het ouderlijk gezag, de voogdij, het wettelijk vruchtgenot van ouders en de onderhoudsverplichting jegens kinderen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin