Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

To marry or not to marry: that’s (not) the question (anymore)! (WFR 2013/931)

LinkedIn
29-07-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. R.S. Bekker

Op 15 maart 2013, LJN BY0548, oordeelde de Hoge Raad dat een geregistreerd partnerschap dat slechts één dag duurde onvoldoende was om gebruik te mogen maken van een faciliteit in de overdrachtsbelasting. Bij lezing van het arrest bevreemdde het de auteur dat de Hoge Raad wetenschap van de wetgever over een sluiproute als deze sauveerde. Is het instrument van fraus legis voor de Belastingdienst daardoor een sterker wapen geworden? Zal het middel door de Belastingdienst nu vaker ingezet gaan worden? Of, als een wetgever bewust zaken niet regelt, moet dat niet aan diezelfde wetgever tegengeworpen worden? In dit artikel maakt de auteur een aanzet tot verkenning van dit gebied en sluit hij af met enige bevindingen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin