Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Turboverdelen van aanmerkelijkbelangaandelen in een beleggingsvennootschap (WPNR 2013/6985)

LinkedIn
02-09-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Sinds 1 januari 2010 moet de erflater bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen 25% inkomstenbelasting afrekenen over de meerwaarde van de aandelen, tenzij de vennootschap een onderneming drijft. Voor zover er ondernemingsvermogen is, kan de doorschuifregeling van art. 4.17a Wet IB 2001 worden toegepast. In dit artikel gaat de auteur in op de positie van de langstlevende die in wettelijke gemeenschap van goederen is gehuwd, waarbij tot de huwelijksgemeenschap aanmerkelijkbelangaandelen in een beleggingsvennootschap behoren. Centraal staat de vraag in hoeverre de langstlevende de aanmerkelijkbelangclaim moet afrekenen als alle aandelen worden toegedeeld aan de nalatenschap, en de nalatenschap vervolgens zo wordt verdeeld dat de langstlevende geen aanmerkelijkbelanghouder meer is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin