Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Wettelijke rente over een finale verrekenvordering (JBN 2013/41)

LinkedIn
11-09-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. L.M. de Hoog

In geval van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding blijft de verplichting tot verrekening bestaan en strekt deze zich uit over het saldo dat is ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is, alsmede de vruchten daarvan. Een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding wordt aldus omgezet in een finale verrekenplicht. Als een verrekenvordering niet tijdig wordt voldaan, is onder omstandigheden tevens wettelijke rente verschuldigd over deze vordering.
Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 2 december 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BU6591) en 25 januari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BV6689) komt in dit artikel aan de orde op welk tijdstip een (door omzetting ontstane) finale verrekenvordering rentedragend wordt. Het is hiervoor van belang om te bezien op welk moment de verrekenvordering ontstaat, wanneer deze opeisbaar wordt en wanneer het verzuim intreedt.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin