Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De levendige materie van een schenking ter zake des doods (WPNR 2013/6989)

LinkedIn
07-10-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. M.N. Bende

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 december 2011, LJN BU7268, bevestigd dat bij onderhandse akte schuldig erkende bedragen met opeisbaarheid bij overlijden van de schenker niet als schuld in mindering komen op de met erfbelasting belaste verkrijging. Dit arrest heeft de nodige gevolgen gehad voor de notariële en fiscale praktijk. In dit artikel gaat de auteur in op genoemd arrest en de gevolgen hiervan voor de rechtsontwikkeling op het gebied van de ‘papieren schenking’ en de erfrechtelijke renteovereenkomsten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin