Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verruiming van de mogelijkheid tot beneficiaire aanvaarding gewenst? (JBN 2013/51)

LinkedIn
14-10-2013 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De auteur bespreekt in deze bijdrage de uitspraak van de Rechtbank Limburg, sector kanton, van 1 februari 2013, LJN BZ0690. In de zaak die voor de rechtbank speelde, hadden de erfgenamen de nalatenschap in eerste instantie zuiver aanvaard, maar wilden zij bij nader inzien toch liever beneficiair aanvaarden. Met veel kunstgrepen, vooral gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid, kwam de kantonrechter tot de conclusie dat de zuiver aanvaard hebbende erfgenamen alsnog beneficiair konden aanvaarden. De vraag is: kan dat eigenlijk wel onder de huidige wetgeving? Gesteld dat het niet zou kunnen, is het dan wenselijk dat de wet een voorziening biedt om tot de door de kantonrechter gekozen oplossing te komen?

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin