Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Toerekening van afgezonderd particulier vermogen in de erf- en schenkbelasting (FTV 2013/46)

LinkedIn
21-10-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout en mr. W. Verstijnen

De bezittingen en schulden, alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV), worden tijdens het leven van de inbrenger aan hem toegerekend. De toerekeningssystematiek na het overlijden van de inbrenger sluit nauw aan bij het wettelijke of testamentaire erfrecht. Het is van belang hierbij te realiseren dat het vermogen dat is ingebracht in een APV, in beginsel niet vatbaar is voor vererving. Het behoort namelijk niet tot de nalatenschap van een erflater. Civielrechtelijk is het erfrecht in beginsel dan ook niet meer van invloed op dit vermogen, maar fiscaal geldt deze invloed door de toerekening in feite onverminderd.
In deze bijdrage bespreken de auteurs de fictief erfrechtelijke component van de toerekeningssystematiek. Deze lijkt relatief eenvoudig, maar de auteurs laten aan de hand van een aantal cases zien dat de praktijk behoorlijk weerbarstig kan zijn en dat het raadzaam is om bij de inbreng van vermogen in een APV niet uitsluitend te letten op de fiscale positie van de inbrenger van vermogen. Er dient juist ook nauwkeurig aandacht te worden besteed aan de mogelijke fiscale gevolgen bij overlijden van de inbrenger en de uitkering van vermogen aan begunstigden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin