Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De waardering van woningen voor de Successiewet (FBN 2013/59)

LinkedIn
28-11-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Sinds de herziening van de Successiewet in 2010 moet de verkrijging van een woning wettelijk worden gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde die geldt in het jaar van deze verkrijging. Dat is de waardepeildatum per 1 januari voorafgaand aan het jaar van de verkrijging. Per 2012 is de Successiewet aangepast en mag de verkrijger ook kiezen voor de waardepeildatum per 1 januari van het jaar van de verkrijging (art. 21 lid 5 SW). Ondanks deze versoepeling kunnen verkrijgers echter te maken krijgen met een te hoge WOZ-waarde. Zij moeten dan veelal eerst op grond van de Wet waardering onroerende zaken een nieuwe waarde vragen aan de gemeente en eventueel tegen de nieuw af te geven beschikking in bezwaar gaan, alvorens zich te buigen over de aangifte erfbelasting. In dit artikel worden enige formeelrechtelijke aspecten rond de WOZ-beschikking en de aanvraag van een nieuwe beschikking door de verkrijgers besproken.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin