Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

HEMA: Hier Eveneens Mooie Aktes (JBN 2013/62)

LinkedIn
05-12-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. P.C. van Es

Naast rookworsten verkoopt de HEMA sinds kort ook samenlevingscontracten en testamenten. Mensen kunnen die via internet zelf opstellen, waarna een notaris het document rechtsgeldig maakt. Zo'n dertig notariskantoren werken eraan mee. Volgens de auteur is de HEMA Notarisservice geen aanwinst voor het notariaat. De werkwijze van de HEMA Notarisservice bevordert namelijk niet dat in een concreet geval de meest passende akte wordt verleden, maar slechts dat een akte tegen een zo laag mogelijke prijs wordt opgesteld. Goedkoop kan duurkoop zijn, niet alleen voor de testateur, maar ook voor de aangesloten notaris die onder omstandigheden mogelijk aansprakelijk is voor een gebrek aan voorlichting. De werkwijze is volgens de auteur daarnaast in strijd met art. 22 Wna, omdat de aangesloten notarissen structureel een belangrijk deel van de voorbereidende werkzaamheden (de intake, het opstellen van de concept-akte en de toelichting daarop) overlaten aan een niet-geheimhoudingsplichtige derde. Een bijkomend probleem vormt de ‘gewone mensentaal’ die in de akte wordt gebezigd. Met duidelijke taal in een akte is natuurlijk niets mis, maar duidelijkheid in het recht vereist naar de mening van de auteur soms het gebruik van technische juridische begrippen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin